Wpisy na blogu

Zagraniczna szkoda (Niemcy, Szwajcaria, Austria) | Dodano:

Po wypadku za granicą w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii rozwiązaniem poszkodowanych Polaków jest zgłoszenie szkody drogowej po powrocie do kraju swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu, a także ...

Transport uszkodzonego auta z Niemiec do Polski | Dodano:

  Po wypadku, który miał miejsce na terenie Niemiec aby wykonać opinię techniczną transportowanie uszkodzonego samochodu z Niemiec do Polski nie jest konieczne. Oględziny pojazdu mogą zos...

Wycena rynkowa pojazdu przed wypadkiem drogowym | Dodano:

  Wycena rynkowa auta przed wypadkiem w Niemczech powinna być zgodna z realną wartością pojazdu na  rynku w kraju osoby poszkodowanej. Ostatnio bardzo często pojazdy na polskich znakach re...


Rzeczoznawcy samochodowi w Polsce. | Dodano:

Na terenie Polski, jeżeli zostaniemy poszkodowani w wypadku lub kolizji samochodowej, możemy również skorzystać z usług niezależnych, najlepszych w swojej branży, rzeczoznawców samochodowych....

Pomoc dla Polaków poszkodowanych w wypadkach w Niemczech | Dodano:

Działająca na terenie całych Niemiec z siedzibą w Norymberdze sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT oferuje pomoc Polakom poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach lub kolizjach drogowyc...

Wycena szkód po wypadku drogowym w Niemczech | Dodano:

Z przykrością trzeba stwierdzić, że coraz bardziej rośnie liczba poszkodowanych w wypadkach samochodowych w Niemczech Polaków, którzy otrzymali zaniżone odszkodowanie za poniesione straty. Ma...

Wartość pozostałości pojazdu po wypadku w Niemczech | Dodano:

Jeżeli na skutek wypadku samochodowego nasz samochód zostaje uszkodzony tak, że nie nadaje się do ruchu zostaje wówczas orzeczona szkoda całkowita (Totalschaden). Wypłacane jest nam wtedy odszk...

Koszt opinii technicznej w Niemczech | Dodano:

Po wypadku samochodowym na terenie Niemiec, poszkodowany Polak może uznać koszt opinii technicznej wykonanej przez rzeczoznawcę z MOTOEXPERT za dość wysoki. Mimo to na koszt opinii technicznej wy...


Jak możemy pomóc?
 • Opinie techniczne pojazdów uszkodzonych w szkodach OC, AC i innych
 • Wyceny wartości pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów, naczep i pojazdów specjalistycznych
 • Ustalanie wartości pozostałości powypadkowej – metodą systemową i rynkową
 • Analizy i weryfikacje kosztorysów napraw
 • Ustalenie zakresu uszkodzeń pojazdów powypadkowych
 • Ustalenie zakresu uszkodzeń i ich przyczyn w samochodowych instalacjach gazowych LPG i CNG
 • Zabezpieczenie dowodów na miejscu zdarzenia
 • Rekonstrukcja przebiegu kolizji lub wypadku
 • Ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji
 • Ustalenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem a zakresem uszkodzeń
 • Identyfikacja pojazdów
 • Wykonywanie ocen stanu technicznego wybranych części
 • Konsultacje i doradztwo
 • Likwidacja szkód
 • Inne na życzenie zleceniodawcy


Skontaktuj się z nami